KẸP TREO ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN – PHỤ KIỆN THANH CHỐNG ĐA NĂNG