KẸP TREO ỐNG THÉP LUỒN DÂY ĐIỆN SKI – PHỤ KIỆN THANH CHỐNG ĐA NĂNG